Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

ORIGO

pavasaris 2016

Ēdieni

Katru reizi

iepērkoties saņem

ATLAIDES

UZREIZ!

REģISTRē

KATRU pIRKUmU

lai iegūtu vēl vairāk naudas

Galactico

Dāvanu kartē.

Un vēl – izmanto

īpAšoS pIEDāvājUmUS

un saņem

DāvAnAS.

Galactico

Privilēģiju karte

izDevīga iepirKšanās piereDze iK DienU!

seko līdzi punktu

daudzkāršošanai –

iepērkoties šajā laikā kā parasti

nopELnI

DAUDZREIZ

vAIRāK!

Un galvenais –

ATcERIES ApmAInīT

sakrātos punktus pret eiro

Galactico

Dāvanu kartes veidā!

*sākot no 7 eiro

Uzzini vairāk:

www.galactico.lv