Origo Rudens 2015 - page 18-19

19
18
19
Atšķetinot mīklas
Akmens kļavas.
Ļena Eltanga
Virtuozas lasāmvielas
cienītājiem šī grāmata
būs gluži kā saldais
ēdiens. Prasmīgi savir-
pinātais detektīvstāsts
vazā lasītāju aiz degu-
na un liek sapīties minējumos – kurš tad ir
īstais vainīgais. Taču negaidi, ka stāsts lasī-
sies ātri, – autore sākumā it kā pārbauda
lasītāju, vai tev būs gana pacietības izsekot
sākumā it kā nesaistītajiem notikumiem, tā
teikt, pamatīgi iedarbināt prātu. Sižeta pa-
matā ir divu cilvēku dienasgrāmata, kuras
tekstā savijas pagātnes un tagadnes noti-
kumi. Izdevējs: Jāņa Rozes apgāds, 15 EUR
Mīlestības spēks
Gravīrumeistara
meita.
Ketrīna Govjē
Šis brīnišķīgais stāsts aiz-
ved lasītāju uz 19. gad-
simta Japānu un iepa-
zīstina ar izcilā gravīru
meistara Hokusai mei-
tas O-Ei dzīvesstāstu. O-Ei ir neprasta sieviete,
kas lauž tobrīd pastāvošos pieņēmumus par
to, kādai jābūt sievietei (paklausīgai mājsaim-
niecei, kas nejaucas vīriešu darbos). Viņa atsa-
kās no šiem rāmjiem un drosmīgi izvēlas
klausīt talantam un veltīt dzīvi mākslai. .
Gravīru meistara meita
ir smalks un talan-
tīgs darbs, kuru lasīt ir vistīrākā bauda. Tas
paģēr nesteidzīgu, mierīgu noskaņu, un tu
pat nemanīsi, kā aizrit laiks. Ļoti šai grāma-
tai piestāv lietus čaboņa aiz loga. Izdevējs:
Jāņa Rozes apgāds, 18.95 EUR
Humora dopings
Belašs jeb Vilcienā
lasāma grāmata
Ēd šo belašu droši – tas
sniedz baudu tikpat ātri
kā tas, ko atceries no
bērnības. Galu galā, pēc
literatūras orģijas vē-
ders nesāp. Ak, nē, pēc
šīs sāp gan – no smiešanās! Kopš blogeris
Lauris Vanags, kas raksta ar pseidonī-
mu TR Notārs, izdevis tautās savu darbu,
humora latiņa ir pacelta jaunā līmenī – pat
nīgrākā skeptiķa lūpās, lasot šos stāstiņus,
gribot negribot iezagsies smaids. Grāmatas
izlasīšana neprasīs vairāk par 2 stundām, kas
nozīmē – ideāla lasāmviela garākā pārbrau-
cienā. Tikai uzmanies – līdzcilvēki, iespējams,
nesapratīs, kāpēc visu laiku smejies līdz
asarām! Izdevējs: Zvaigzne ABC, 6.25 EUR
Adrenalīna devai
Debesu iekarotājs.
Mana dzīve brīvajā
kritienā. Fēlikss
Baumgartners
Trakajiem pieder pa-
saule. Pavisam nesen
mēs visi ar aizturētu
elpu tiešraidē vērojām
vienu no trakākajiem gājieniem cilvēces
vēsturē – lēcienu no stratosfēras 39 kilo-
metru augstumā, pārvarot skaņas barjeru.
Šis rekords pieder nevienam citam kā šīs
grāmatas autoram, un tajā viņš stāsta par
saviem trakajiem lēcieniem no visneiedo-
mājamākajām vietām – no 452 metrus
augstajiem Petronas Dvīņu torņiem Malai-
zijā līdz pat Jēzus statujai Riodežaneiro,
spilgti aprakstot savas sajūtas un gatavoša-
nos šiem izaicinājumiem. Ja tevi saista pie-
dzīvojumi, šī grāmata būs īsts atradums! Iz-
devējs: Jāņa Rozes apgāds, 11.45 EUR
Patiks jauniešiem
Spēle sākas.
Ernests Klains
Ernests Klains savā
darbā
Spēle sākas
pie-
dāvā ieskatīties pasau-
lē, kuru kāds uzskatīs
par biedējuši, bet
kāds – par ko paradīzei
līdzīgu. Ir 2044. gads, un cilvēce veiksmīgi
izsmēlusi teju visas dabas enerģijas rezer-
ves, tāpēc glābjas virtuālajā Oāzes realitā-
tē. Katram ir iespēja izveidot savu alter ego
jeb avatāru, skaistāku un veiksmīgāku rea-
litātes atspulgu. Un tad paveras iespēja
piedalīties īpašā spēlē, kuras uzvarētājs ie-
gūs absolūtu varu.
Lasāmviela, no kuras grūti atrauties kā jau-
niešiem, tā pieaugušajiem. Spraiga valoda,
elpu aizraujoši notikumi – autors prasmīgi
savijis virtuālās realitātes vilinājumu un
briesmas. Izdevējs: The White Book,
17.25 EUR
Mazajiem lasītājiem
Iepazīsti dzīvniekus.
Sophie Dauvois
Vai tas būtu brauciens
sabiedriskajā transpor-
tā vai mirklis pirms gu-
lētiešanas – jaunākās
planšetdatora spēles
vietā mazāko lasītāju
lieliski izklaidēs domāšanu rosinošā grāma-
ta par dzīvnieku pasauli. Lasītājs kļūst par
Koko un pētnieku komandas dalībnieku un
dodas izzinošā ceļojumā. Grāmatas lielākais
pluss ir lieliskā bērna iesaiste lasīšanas pro-
cesā – te gan jāizspēlē spēles, gan jāatbild
uz jautājumiem, un tas stāstu padara par
aizraujošu nodarbi, kurā var iesaistīties visa
ģimene. Jāņa Rozes apgāds, 12 EUR
Visas grāmatas nopērkamas Jāņa Rozes
grāmatnīcā TC
Origo
.
1
Kāda ir tava
iepirkšanās taktika?
A
Visu laiku veltu iepirkšanās procesam,
līdz atrasts viss nepieciešamais
B
Iepirkšanās laikā labprāt ieturu maltīti,
satieku draugus un nodarbojos ar citām
lietām
C
Pirkumus veicu ātri, pa ceļam savās ik-
dienas gaitās iegādājoties to, kas nepie-
ciešams visvairāk
2
Cik svarīgi tev ir izveidot
iepirkumu sarakstu?
A
Es ienīstu iepirkumu sarakstus – to, ko
man vajag, saprotu, kad ieraugu
B
Es dažreiz taisu sarakstus, bet bieži vien
nopērku kaut ko pavisam citu
C
Es vienmēr veidoju iepirkumu sarakstu
un pēc tā stingri vados
3
Ar ko tu vislabprātāk
dodies iepirkties?
A
Vienatnē – tad varu veikalā pavadīt tik
daudz laika, cik gribu
B
Ar draugiem – kopā tomēr jautrāk
C
Nepievēršu tam uzmanību – galvenais
ir ātri sagādāt visu, kas ir iepirkumu
sarakstā­
4
Kā visbiežāk tu izvēlies
pērkamās lietas?
A
Iepriekš apskatu modes žurnālus un
blogus un jau pirms nonākšanas veikalā
zinu, ko gribu
B
Izvēlos to, kas mani „uzrunā” veikalā
C
Dodu priekšroku izdevīgākajam piedā-
vājumam
5
Vai veikalā tu vienmēr
atrodi to, ko kāro?
A
Dažreiz neatrodu, bet tā vietā atrodas
kas cits
B
Nē, bieži aizmirstu, kāds ir bijis mans
mērķis, jo pārsvaru ņem citas nodarbes
C
Jā, pirms došanās uz veikalu vienmēr
rūpīgi visu izplānoju
6
Cik svarīgs tev ir citu cilvēku viedok-
lis par savu potenciālo izvēli?
A
Tam nav nozīmes, jo es lieliski zinu, kas
man piestāv
B
Tam ir ļoti liela nozīme – ja draugi mani
neatbalsta, tad nepērku
C
Dažreiz uzklausu citus, tomēr tas nav
izšķiroši
­
7
Kā tu jūties, ja veikalā
nav vajadzīgās lietas?
A
Ir vilšanās, bet es neatmetu cerības un
meklēju kaut ko līdzīgu
B
Ja kopumā iepirkšanās ir sagādājusi
prieku, tad viss kārtībā
C
Jūtu aizkaitinājumu, jo velti ir iztērēts
mans laiks
8
Kas, tavuprāt, raksturo
labu pirkumu?
A
Labs pirkums ir tāds, kas atbilst iepriekš
nodomātajam
B
Labs pirkums ir tāds, par kuru citi izsaka
komplimentus
C
Labs pirkums ir tāds, kas nācis ātri un
izdevīgi­
Saskaiti, kurš atbildes variants ir pārsvarā!
A
Enerģiski radošais
Kad esi iepirkšanās misijā, nekas tev
nespēj stāties ceļā. Lai nenovirzītos no
mērķa, tu bieži iepērcies vienatnē. Veikalos
tu vari pavadīt pat visu dienu, galvenais ir
iegūt kāroto. Tāpēc arī mājās tu atgriezies
ar pilniemmaisiem un tikai retu reizi nejūti
gandarījumu par saviem pirkumiem. Šis
iepirkšanās stils liecina par enerģisku, ra-
došu personību, kas seko modes tenden-
cēm un nežēlo ne laiku, ne līdzekļus, lai ie-
gādātos to, ko kāro.
B
Sabiedrības dvēsele
Nozīmīgākais iepirkšanās pasākumā,
tavuprāt, ir labi pavadīts laiks. Tas tev ir pie-
dzīvojums un lielisks veids, kā jauki pabūt
kopā ar draugiem. Dodoties uz lielveikalu,
pirkumi tev ir otrajā plānā, tāpēc bieži tie ir
spontāni. Šis stils liecina par draudzīgu un
laipnu personību. Tu esi sabiedrības dvē-
sele, kam nepatīk uztraukumi, tāpēc arī
tad, ja veikalā neizdodas atrast kāroto, tu
lieki nepārdzīvo un priecājies par labi pa-
vadīto laiku.
C
Racionālais organizētājs
Tev galvenais ir ietaupīt laiku un nau-
du. Uz lielveikalu tu dodies ar iepriekš izvei-
dotu iepirkumu sarakstu, no kura arī neat-
kāpies. Iepirkšanās tev ir nepieciešamība,
nevis brīvā laika pavadīšanas veids, tāpēc
lielveikalā tu apmeklē tikai tās tirdzniecības
vietas, kurās ir paredzēts kaut ko iegādā-
ties. Šis stils liecina par racionālu, organizē-
tu un motivētu personību, kas reti veic
spontānus un nepārdomātus pirkumus.
Sešas grāmatas
rudens vakariem
Tirdzniecības centrā ik dienas
vienkopus saplūst visdažādākie
cilvēki, lai iegādātos nepiecieša-
mās ikdienas lietas, atjaunotu
garderobi vai vienkārši apskatītu
jaunākos piedāvājumus un
modes tendences. Katram no
viņiem ir atšķirīgi iepirkšanās
paradumi, bet vai zini, ko tavs
iepirkšanās stils stāsta par tavu
personību?
Aizpildi testu un uzzini, ko par
tevi liecina tas, kā tu iepērcies!
Ko tavs
iepirkšanās stils
liecina par tavu personību?
TESTS
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17 20
Powered by FlippingBook