Izstāde Origo laukumā

Latvijas Ainavu arhitektūras balva 2019

Brīvdabas foto izstādi organizē t/c Origo sadarbībā ar Latvijas Ainavu arhitektu asociāciju (LAAA). Izstādē ikvienam interesentam bez maksas ir iespēja apskatīt pirmajai Latvijas Ainavu arhitektūras balvai pieteikto labāko darbu izlasi, kurus gan vietējie, gan ārvalstu žūrijas eksperti novērtējuši visaugstāk.

Pēdējās dekādēs Latvijas pilsētvide un dabas ainava strauji mainījusies – īstenotas ievērojamas pārmaiņas publiskajā ārtelpā, redzami uzlabojot pilsētvides un dabas ainavu kvalitāti. Skaitā un kvalitātē strauji pieauguši laikmetīgi ārtelpas projekti un risinājumi.

2019. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē tika nosvinēti 25 gadi ainavu arhitektu izglītības programmai. Savai 25 gadu jubilejai tuvojas arī Latvijas Ainavu arhitektu asociācija (LAAA), kuru 1995. gadā dibināja ainavu arhitektūras nozares speciālisti.

Iezīmējot nozares briedumu un atzīmējot profesionālās izglītības un profesionāļu sabiedriskā darba sniegumu, Latvijas Ainavu arhitektu asociācija 2019. gadā rīko pirmo Latvijas Ainavu arhitektūras balvu.

Latvijas Ainavu arhitektūras balva (LAABA) ir Latvijas ainavu arhitektūras profesionāļu labāko sniegumu skate, kas tiek veidota kā laikmetīgs, nozares daudzveidībai atvērts pasākumu kopums. LAABA virsuzdevums ir veicināt izpratni par ainavu un ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu un neaizstājamu sastāvdaļu, un kā sociāli, ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgu cilvēku koprades produktu.

Izstādi iespējams apskatīt pašā Rīgas centrā, laukumā pie t/c “Origo”, kas ir unikāla iespēja ikvienam interesentam bez maksas iepazīties ar atzinīgi novērtētiem Latvijā radītiem pilsētvides risinājumu projektiem skatītājam pieejamā vidē, jebkurā sev vēlamā laikā.