‹ Uz sarakstu

Atkritumu šķirošana, pārstrāde

Atbildīgi izturamies pret atkritumu apsaimniekošanu.

“Otrā Elpa” labdarības konteiners

Ziedo labas mantas un grāmatas “Otrā elpa” ziedojumu kastē! Konteiners ir pieejams koridorī uz Pulksteņtorni no autostāvvietas P1.
Apritīgums, materiālu atkārtota izmantošana un atkritumu daudzuma samazināšana ir būtiski tirdzniecības centra “Origo” ilgtspējas un stratēģiskās attīstības virzieni, kas tiek ņemti vērā plānojot un organizējot tirdzniecības centra ikdienas darbu un aktivitātes.
www.otraelpa.lv

Nederīgās zāles un medikamenti

Nederīgās zāles un dzīvsudraba termometrus aicinām nodot aptiekās, kur tos pieņem.
Nederīgās zāles un medikamentus ar beigušos derīguma termiņu nedrīkst izmest atkritumos vai kanalizācijā.
Tāpat atkritumos nedrīkst izmest dzīvsudraba termometrus. T/c Origo nederīgās zāles un dzīvsudraba termometrus pieņem Mēness aptiekā (pretī informācijas centram).
Uzzināt vairāk!

Nolietotajām elektroiekārtām un baterijām

Pie RIMI Hyper veikala pastāvīgi ir izvietots speciāls konteiners, kur ikviens var atstāt sev nevajadzīgās neliela izmēra elektroierīces un izlietotās baterijas, lai tālāk elektrotehnika tiktu utilizēta dabai un cilvēkiem draudzīgā veidā. Konteiners tiek regulāri iztukšots, un tā saturs nodots otrreizējai pārstrādei. Ja elektrotehnika netiek nodota otrreizējai pārstrādei, nokļūstot apkārtējā vidē, tā rada toksisku piesārņojumu. Elektroiekārtas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c.

Depozīta punkts

Apmeklētajiem ir pieejams RIMI depozīta punkts, kurā nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) iepakojumus, marķētus ar Latvijas depozīta zīmi. Vairāk par Depozīta punktu uzzini šeit.

Kā nokļūt līdz depozīta punktam?

T/c ORIGO B ieeja, trepes uz pagrabstāvu aiz optikas veikala "Fielmann"

Padomi:

  • Izmest drīkst tikai tīru iepakojumu bez pārtikas produktu atliekām!
  • Pārstrādei neder netīri un taukaini iepakojumi.
  • Pirms izmet – saplacini, izņemot taromātā!
  • Šķirojamos atkritumus nevajag pakot maisos.

Zini!

  • Sadzives atkritumiem sadaloties vidē rodas veselībai kaitīgas vielas un tiek veicinātas klimata izmaiņas!
  • Atkritumu apglabāšana poligonā uz zemes vai zemē maksā aizvien dārgāk gadu no gada!
  • Aicinam samazināt sadzīves atkritumu apjomu, pareizi šķirojot un dalīti vācot atkritumus!

Atkritumu šķirošana