‹ Uz sarakstu

Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana un sanitārijas nodrošināšana

Atbildīga ūdens resursu izmantošana

Origo ir izveidoti dažādi risinājumi ūdens taupīšanai, lietus notekūdeņu mazināšanai un lietus ūdens infiltrācijai ēkas iekšpagalmu terasēs un zaļajos jumtos. Augu sugas zaļajos jumtos un puķupodos uz ielas izvēlētas tādas, kas atbilst Latvijas klimatam. Zaļajiem jumtiem papildu laistīšana nav nepieciešama vispār, bet puķupodiem nepieciešama tikai minimāla papildu laistīšana Terases un zaļie jumti tiek apūdeņoti ar lietusūdeni, kas attiecīgi mazina notekūdeņu nokļūšanu pilsētas lietusūdens kanalizācijā. Lai mazāk tērētu ūdens resursus, ja īpaši nepieciešams, dobes tiek laistītas manuāli, netiek izmantota smidzinātāju sistēma.
Foto: Jānis Škapars

Bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes stends

T/c Origo 1. stāvā ir izvietots dzeramā ūdens uzpildes stends. Ikviens t/c Origo apmeklētājs un darbinieks bez maksas šajā stendā var uzpildīt savu dzeramā ūdens pudeli ar tīru dzeramo ūdeni.
ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos ir noteikts, līdz 2030. gadam nodrošināt visiem vispārēju un vienlīdzīgu piekļuvi nekaitīgam dzeramajam ūdenim par pieejamu cenu. Origo jau šodien nodrošina visiem bezmaksas iespēju piekļūt kvalitatīvam dzeramajam ūdenim. Papildus - uzpildot pudeli atkārtoti, netiek palielināts izmesto plastikāta pudeļu apjoms.

Nodrošināta kvalitatīva sanitārija

Tirdzniecības centrā ir nodrošināta iespēja izmantot sanitāros mezglus ar piekļuvi tīram ūdenim, tualetei, dezinfekcijas līdzekļiem, kas uzlabo kopējo higiēnas līmeni apkārtnē. Origo jaunās ēkas trešajā stāvā apmeklētājiem ar bērniem ir nodrošināta bērnu un vecāku telpa ar piekļuvi tīram ūdenim, kur var pabarot, pārtīt un nomazgāt mazuli. Kā arī šeit vecāki paši var apmeklēt labierīcības, neatstājot bērnu ratiņos bez uzraudzības. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi paredz līdz 2030. gadam nodrošināt visiem pienācīgas sanitārijas un higiēnas iespējas.

COVID-19

COVID-19 uzliesmojuma laikā, tika uzstādīti apmeklētajiem brīvi pieejami dezinfekcijas līdzekļi. Tirdzniecības centrā regulāri tiek dezinficētas virsmas, kuras biežāk tiek izmantotas.

“Pasaulē 80% notekūdeņu rodas saimnieciskās darbības rezultātā, tas attiecīgi palielina piesārņojumu upēs un citās ūdenstilpēs. Mazinot notekūdeņu nokļūšanu gruntsūdeņos, mazinām piesārņojumu.”

Origo