‹ Uz sarakstu

Mikroklimats ēkā

Origo jaunā ēka ir ne tikai ārēji pievilcīga, bet arī gādā par tās apmeklētāju un darbinieku, kuri tajā atrodas ikdienu, veselību, nodrošinot gan optimālu apgaismojumu, gan telpu akustiku, gan termālo komfortu un gaisa kvalitāti. Piemēram, ventilācijas sistēmā ir oglekļa filtri, kas mazina stacijā pienākošo dīzeļlokomotīvju radīto gaisa piesārņojumu un tā ietekmi uz veselību.

“Esam mērķtiecīgi centušies panākt, lai Linstow Center Management ieguldījums jauno un esošo objektu attīstībā būtu vienlaikus arī ilgtermiņa ieguldījums sabiedrības labklājībā un ilgtspējīgas attīstības principu ievērošanā”

Andis Kublačovs, Linstow Baltic projektu direktors